Afbeelding

Zorgaanbieders uit Hoogezand veroordeeld wegens fraude

Algemeen

HOOGEZAND - Twee mannen uit Hoogezand die eerder zijn aangehouden wegens grootschalige zorgfraude zijn nu door de rechtbank veroordeeld. De een kreeg twee jaar celstraf en de ander een half jaar voorwaardelijk plus een taakstraf van 240 uur.

De twee zijn 31 en 43 jaar en woonachtig in Hoogezand. Zij pleegden grootschalige zorgfraude. De rechtbank acht bewezen dat zij misbruik maakten van het Nederlandse zorgstelsel door structureel zorg te declareren die niet geleverd is. De rechtbank heeft daarom één verdachte een gevangenisstraf van 24 maanden en een beroepsverbod in de (thuis)zorg voor 7 jaar opgelegd. De andere verdachte werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, een taakstraf van 240 uren en eveneens een beroepsverbod in de (thuis)zorg voor de duur van 7 jaar.

Fraudebestrijding staat hoog op de agenda van de gemeente Midden-Groningen. Sinds 2016 worden hiervoor ook toezichthouders voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingezet. Zij onderzoeken of zorg die in rekening is gebracht door zorgaanbieders wel echt geleverd is. De gemeente houdt op deze manier actief toezicht op de besteding van zorggeld. Op het moment dat er een vermoeden is van fraude doet de gemeente altijd onderzoek.

De gemeente en andere betrokken partijen hebben onderzoek verricht naar de betreffende zorgaanbieders. Hieruit bleek dat de organisatie, die was opgericht door een van de verdachten, veel meer thuiszorg declareerde dan dat er daadwerkelijk werd geleverd. Verder onderzoek toonde aan dat declaraties niet klopten met de werkelijkheid. Omdat opzet erg aannemelijk leek, is aangifte bij de FIOD gedaan.

De gemeente heeft ook een Meldpunt Zorg gelanceerd. Vermoedens van slechte zorg of signalen dat het zorggeld niet goed wordt besteed kunnen daar gemeld worden. Men kan daarvoor terecht op www.midden-groningen.nl/meldpunt-zorg.