Het huidige centrum van Muntendam met het oude gemeentehuis en daarachter De Menterne.
Het huidige centrum van Muntendam met het oude gemeentehuis en daarachter De Menterne.

Niet iedereen even blij met centrumplan Muntendam

Algemeen

MUNTENDAM – Inwoners van Muntendam zijn verdeeld over het door de gemeente Midden-Groningen gepresenteerde nieuwe centrumplan. Een meerderheid lijkt niet blij te zijn met het plan. Dat bleek woensdagavond in een stampvolle zaal van De Menterne, waar de gemeente een inloopavond over de plannen organiseerde.

Zoals gemeld heeft de gemeente grote plannen met het centrum. Dat gaat de komende jaren een metamorfose krijgen met een dorpshart waar onderwijs, wonen en ontmoeten gezamenlijk mogelijk zijn.

Daarom is de gemeente onlangs samen met de schoolbesturen van De Parel, Menterhorn en de Dorpsraad van Muntendam gestart met de plannen voor die centrumontwikkeling. De wens is om de scholen, kinderopvang en het dorpshuis samen te huisvesten in één nieuw te bouwen multifunctioneel gebouw. Daarom zal de huidige Menterne worden afgebroken. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om nieuwbouw van woningen in het centrum te realiseren.

De meningen waren woensdagavond verdeeld, al overheerste enige zorg over de plannen. Enkele opmerkingen: ‘bestem het oude gemeentehuis voor oudjes’, ‘het dorpshuis De Menterne behouden’ en ‘verenigingen zijn bang waar ze nu naar toe moeten’. Wat het onderwijs betreft, gaat de voorkeur dan uit naar de bouw van een nieuwe school elders in het dorp. Een nieuw dorpshuis hoeft ook niet. Want, aldus inwoners: ,,Dat hebben we al, het moet alleen verduurzaamd worden.’’

De eveneens aanwezige wethouders Drenth (onderwijs) en Van Schie (ruimtelijke ordening) hoorden de vele bezwaren aan, en haastten zich om te zeggen dat dit nog geen definitief plan is maar een aanzet, en dat daarom ook de inwoners worden gehoord. Van Schie is blij met die inbreng: ,,We blijven in gesprek en kijken wat iedereen wil, en wat we kunnen realiseren. Het moet allemaal wel een hele tijd mee kunnen. Ik ben blij met deze hoge opkomst en ik merk ook een grote betrokkenheid.’’