Jasper van Bolhuis, één van de eindexamenkandidaten, met zijn Aletta-vaandel.
Jasper van Bolhuis, één van de eindexamenkandidaten, met zijn Aletta-vaandel.

Eerste vaandels uitgereikt op Aletta Jacobs College

Algemeen

HOOGEZAND - Onderwijsminister Slob had vorige zomer al laten weten dat hij het praktijkonderwijs meer erkenning wil geven. Formeel krijgen leerlingen in het schooljaar 2021-2022 voor het eerst een schooldiploma. Maar vooruitlopend op dat wetsvoorstel krijgen leerlingen al sinds 2019 op veel pro- en vso-scholen een diploma, zoals op het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand.

Deze week legden dertien leerlingen van de locatie praktijkonderwijs daarom hun eindexamen af in de vorm van een eindgesprek in de Aletta Jacobs Kamer van de school. Bij dit gesprek waren de mentor van de leerling, een docent of directielid en een gecommitteerde (een externe deskundige) aanwezig. Tijdens het gesprek kwam het examendossier van de leerling en het portfolio - leerroute in de praktijkvakken techniek, zorg en welzijn of dienstverlening - aan de orde.

De eindexamenleerlingen Jasper van Bolhuis, Géronimo Hölscher, Justin Staal, Michael Sietsma, Darin Wiegers, Anissa Hindriks, Jullius Brouwer, Kimberly Kunst, Ashanty Olinga, Roos Tuntelder, Daved Artoebi, Daniëlle van Wolde en Rodrigo Djaoedji zijn allen geslaagd en kregen uit handen van hun mentor een Aletta-vaandel om thuis in de vlaggenmast te hangen.

De officiële happening voor alle schoolverlaters van het praktijkonderwijs staat gepland op 6 juli. Dat wordt een feestelijk walk through event in het gebouw in Hoogezand waarbij onder andere diploma’s, certificaten en getuigschriften worden uitgereikt.